tisdag 28 januari 2014

Dags för politiskt ansvarstagande om tv serie

Nu står det klart att hovrätten kommer att pröva om Landstinget i Uppsala län gjorde fel när de lät ett tv-bolag filma och sända en döende patient som inte lämnat sitt godkännande till filmning. Oavsett utfallet i den juridiska processen så tycker jag att Erik Weiman (M) redan nu måste medverka till att reda ut alla turerna i det uppmärksammade fallet och att en politisk diskussion förs om de relevanta frågorna. Frågetecken kring bland annat patientsekretessen och integritetsfrågor kräver politiskt ansvarstagande. Därför har jag tilllandstingsfullmäktige i Uppsala den 4 februari lämnat in en interpellation där jag ställer ett antal frågor för att bringa klarhet i vad som har hänt. Fallet har nämligen aldrig tidigare kommenterats på politisk nivå och den borgerliga majoriteten har duckat konsekvent under alla år fallet har pågått.
   Landstinget har i yttranden till domstolen och i flera media hänvisat till att det suttit lappar på glasdörrarna som upplyst om inspelningen och att patienterna därmed var informerade och skulle ha sagt nej om man inte ville medverka. Landstinget har även hävdat att de anhöriga varit medvållande till sin skada/kränkning genom att titta på avsnittet och inte stänga av tv:n. Jag tycker det är skrämmande och ovärdig argumentering.
   Dessutom har landstinget krävt de anhöriga på rättegångskostnader för 740 000 kr. Det är dubbelt så mycket som det totala skadeståndskravet från de anhöriga omfattade. Det är orimligt och pinsamt för landstinget att en enskild medborgare ska råka så illa ut bara för att de vill pröva sin rätt gentemot en ett landsting där de känner sig illa behandlade och där patientsekretessen har undanröjts.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar