tisdag 14 februari 2012

(Hör)samma Hörföreningarnas synpunkter!

Igår beslutade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att införa Fritt val av hjälpmedelDet innebär att brukarna kan välja ett hjälpmedel utanför de som finns i landstingets sortiment. Jag tycker att det är bra att patienterna får ett ökat inflytande och kan välja, om brukaren själv vill, vilka hjälpmedel man önskar ha. Problemet med Fritt val av hjälpmedel är att landstinget också tänker flytta över äganderätten och allt ansvar för hjälpmedlen på patienten. Brukaren måste själv ansvara för och i vissa fall bekosta reparationer, han/hon måste själv ansvara för underhåll och själv hävda sig mot en leverantör när något krånglar. Och det vet ju alla konsumenter hur svårt det är att hävda sig mot en säljare. Jag tycker att det är orimligt att övervältra det ansvaret på brukaren/patienten.

Det allvarligaste med Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut är att Alliansen går emot utredarens och remissinstansernas synpunkter när det gäller hörapparater och hörhjälpmedel. Utredaren har i ärendet konstaterat att "hörhjälpmedel ska uteslutas i sin helhet från fritt val". Och i riktlinjerna för friare val av hjälpmedel står det att "hörhjälpmedel ska vara undantagna i sin helhet". Ändå går Alliansen vidare och vill införa fritt val även inom hörselområdet. Remissinstanserna och handikapporganisationerna är tydliga med att de inte vill detta. Varför väljer Alliansen att inte lyssna på patienterna?

Alliansen har precis genomfört en hårt kritiserad privatisering av hörselvården. Den gjordes mot handikapporganisationernas och patienterna uttryckliga vilja och det har visat sig att många är väldigt missnöjda med den förändringen.  Läs insändarna som haglat in på UNT och som jag länkat längst ner i detta inlägg.

Att nu igen, köra över handikapporganisationerna och strunta i deras synpunkter och önskemål är direkt respektlöst och det är inte att sätta patienten i centrum. Alla remissinstanser har varit tydliga med att man inte vill ha fritt val av hörapparater och hörhjälpmedel. Och under processens gång har landstinget hela tiden framhållit att hörapparater och hörhjälpmedel ska vara undantagna fritt val av hjälpmedel. Då tycker jag att politikerna ska respektera det.

Man måste komma ihåg att hörapparater är väldigt tekniskt komplicerade medicinska produkter. Dom är som små datorer som måste special programmeras för att passa individens särskilda behov. Det ansvaret bör inte läggas på patienten.

Socialdemokraterna har reserverat sig mot beslutet och försökt argumentera för att Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska lyssna på HSO (handikappföreningarnas samarbetsorgan) och HrF(hörselskadades distrikt i Uppsala län) men Alliansen körde igenom beslutet ändå.

SR Uppland:                       Hörselskadade oroas över förändring

Uppsala Nya Tidning:         Landstingspolitiken är destruktiv
                                          En skenbar valfrihet för hörselskadade
                                          Alliansens politik slår sönder bra verksamhet
                                          En mycket sämre hörselvård      

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar