söndag 26 augusti 2012

Samhället märkte oss för livet- om HVB hem

Idag ger jag röst åt tre härliga ungdomar som hamnat i kläm när samhället sviker och som nu berättar om sina egna upplevelser. Det var en mycket givande men samtidigt smärtsam process att lyssna på och bearbeta ungdomarnas erfarenheter av sina vistelser på Hem för vård och boende (HVB). Förhoppningsvis väcker debattartikeln i UNT tankar hos berörda politiker,  beslutsfattare och tjänstemän på riks- och kommunal nivå så att andra barn och unga ska slippa råka lika illa ut. utdrag:
"Det som är tänkt som ett stöd och en insats för särskilt utsatta barn riskerar bli traumatiska och kränkande upplevelser som sätter djupa spår. Risken är att barnens tilltro till samhället raseras och en återanpassning till ett normalt liv försvåras dramatiskt. Vi anser att politiker på nationell och kommunal nivå samt tillståndsgivande och uppföljningsansvariga myndigheter måste agera för att åtgärda de oförsvarliga brister som finns på flera av landets HVB-hem. Dagens otillräckliga kvalitetskrav måste höjas och uppföljningen av verksamheterna måste kraftigt förbättras."
"Vi vill inte att andra barn och unga ska genomlida det vi varit med om av kränkande behandling och uteblivna vårdinsatser. Vistelse på HVB-hem kan ge svåra problem för resten av livet. Vi tror dock att förbättringar är möjliga."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar