torsdag 13 september 2012

Moderaterna har missat poängen med rätten till heltid


Idag slår Alliansen med moderaterna i landstinget på stora trumman för rätten till heltid. Är det någon journalist som har granskat hur många personer det kan handla om som vill ha heltid men inte får det? Enligt en källa ska Alliansen själva förra sommaren har räknat ut hur många anställda som skulle beröras av detta erbjudande från arbetsgivaren och kommit fram till att det rörde sig om ca 9 (nio) personer i landstinget! Det är lätt att lova reformer när förslagen i praktiken innebär i princip noll för den som lovar. Siffran som presenteras i media att 1600 personer skulle vara berörda är en uppskattning av antalet deltidsanställda, var av den överväldigande majoriteten på eget initiativ valt att gå ner i arbetstid för att de inte orkar arbeta heltid. 

Varför är jag kritisk till mediautspelet? Jo därför att jag upplever att detta är en dimridå så att Alliansen ska slippa ta i de svåra frågorna. Problemet i landstinget och  inom hälso-och sjukvården inte är att de anställda jobbar för lite utan att deras arbetsmiljö, stress och arbetsbörda är så tung att ingen människa orkar jobba heltid om man vill ha hälsan i behåll.

Att lansera detta som den enda åtgärden för att framstå som en bra arbetsgivare är rent ut sagt pinsamt för landstinget. Hade Moderaterna varit lite seriösa och haft någon form av förståelse för hur verkligheten ser ut skulle de ha tagit ett helhetsgrepp kring frågor om arbetsmiljö, nattskift, personalbemanning, löner, överbeläggningar osv. Den personal som väljer att fly från landstinget gör det inte för att de inte får jobba heltid utan för att de måste jobba för två, men får betalt för en. Det är där skon klämmer Erik Weiman!

”Heltid en rättighet, deltid en möjlighet” som Socialdemokraterna drivit under lång tid handlar inom hälso- och sjukvården om att landstinget som arbetsgivare ska värdesätta den mycket speciella kompetens som den medicinska professionen och omvårdnadspersonalen uppbär och att varje anställd ska få förutsättningar att orka arbeta heltid. Därför har Moderaterna totalt missat poängen med rätten till heltid och genom sitt utspel försökt manövrera bort de väsentliga frågorna som skulle kunna göra vårt landsting till en attraktiv arbetsgivare. Så går det när man kopierar andras förslag utan att egentligen förstå vad de bottnar i eller visar intresse för hur verkligheten ser ut för de anställda på golvet. Synd.
Läs mer:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar