fredag 4 maj 2012

1 Maj tabbe á la Miriam

Jag vaknade till Radio Uppland i morse som rapporterade om Miriam Eriksson s tabbe (KD och Landstingsråd i Uppsala län) om Första maj i tidningen Tiden. När jag kollar runt på nätet och facebook är det svårt att missa den enorma hysteri som artikeln har vållat och man kan väl konstatera att helhetsintrycket är att det var ett väldigt pinsamt och klantigt uttalande men å andra sidan ska man inte alltid tro på det som står i tidningarna. Det är min erfarenhet i vart fall. Att förmå journalister att citera ”rätt” är minst sagt en utmaning, vilket varje politiker har fått smaka på någon gång.
Man kan väl ändå konstatera att det positiva med hela spektaklet är att numera vet alla och då menar jag verkligen ALLA vad Haymarket massakern är och att första maj framförallt är arbetarrörelsens manifestation för frihet, jämlikhet och social rättvisa.
Jag som jobbat med Miriam och känner henne (som politisk motståndare) vill med anledning av alla skriverier understryka att hon varken är dum eller osympatisk, tvärt om faktiskt. Hon är en av få borgerliga politiker som har ett genuint socialpolitiskt engagemang och eftersträvar hållbara lösningar över blockgränserna. Därför har rapporteringen och hånandet i sociala media gått över styr och blivit både orättvist och väldigt snedvridet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar