torsdag 24 maj 2012

Bonusar i landstinget

Nu lanserar alliansen i landstinget lönebonusar för anställda. Vid en en första anblick kan förslaget låta riktigt bra eftersom det presenteras som "införande av incitament för resultathantering" och ska göra landstinget till en attraktivare arbetsgivare. Men den praktiska konsekvensen av förslaget som det är konstruerat ger noll kr (!!!)  till anställda i Primärvården. Det är alltså mycket väsen för ingenting och rent ut sagt vilseledande för personalen.   

I de landsting som man vill hänvisa till, där ekonomiska incitament införts, har förutsättningarna varit annorlunda och där har överskottet tillfallit verksamheten för att kunna investera i verksamheten inte till individuella lönebonusar fördelade av politikerna. Vi måste visa tilltro till verksamhetens förmåga att avgöra hur pengarna ska fördelas i verksamheten. I vårt landsting har Primärvården dessutom ett negativt kapital en "ryggsäck"  på minus 53 miljoner som de först måste beta av för att få någon bonus. Dessutom har alliansen tvingat Primärvården och Folktandvården att leverera ett avkastningskrav (återbetalning av budgetpengar motsvarande 5 %) numera kallat "resultatmål" på 30 miljoner som tas i beslag av landstinget på central nivå. Trots att Primärvården levererar ett ekonomiskt överskott i sin verksamhet på närmare 25 miljoner så får de inte behålla de pengarna.  Därför kommer inte Primärvården eller dess anställda att få ett öre i bonus i verkligheten, förrän alliansen ändrar reglerna för det negativa kapitalet och resultatmålet. Resultatmål är bra men det är ohederligt att  inte låta verksamheterna få behålla delar av resultatmålet särskilt när konkurrensneutralitet påstås ska gälla och de privata vårdleverantörerna behåller sin vinst. 

Jag tycker att personalen är värd mer än tillfälliga och mycket osäkra bonusar och patienterna är värda mer än att ekonomiska bonusar och överskott eftersträvas i verksamheten istället för att ha fokus på ökad kvalitet, tid med patienten samt kontinuitet. 

Vi socialdemokrater ser ett större behov och värde i att utveckla vården och förbättra arbetsplatsen genom att låta pengarna gå till bättre utbildningsinsatser, forskningsmöjligheter för olika professioner samt stärkt arbetsmiljö. Vi ser ett större värde i att arbeta för att göra beständiga lönelyft och arbeta långsiktigt för att stärks attraktiviteten i att arbeta för landstinget. Därför säger vi ja till ett incitamentsystem så länge det huvudsakligen går till bättre vård, bättre arbetsmiljö och bättre verksamhet istället för till individuella lönebonusar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar