onsdag 16 maj 2012

Socialdemokraternas budget för 2013

Kvalitet, jämlikhet och trygghet - för framtidens vård, kollektivtrafik och kultur

Nu lägger vi fram vår budget i landstinget och den socialdemokratiska vägen handlar om ansvarsfull ekonomisk politik och högt ställda krav på uppföljning av kvalitet och kostnadseffektivitet. Vi vill fokusera på höjd kvalitet, kontinuitet och jämlikhet i vården istället för konkurrens och privatisering. Framförallt måste vårdkedjorna hänga ihop så att ingen patient faller mellan stolarna. De senaste åren har förutsättningarna att bedriva klinisk forskning i landstinget försämrats genom en tilltagande privatisering och upp-styckning av våra sjukhus. För att säkra en fortsatt högklassig nivå behöver stödet öka till den patientnära kliniska forskningen.

Socialdemokraternas politiska linje för landstinget kan sammanfattas med att vi vill få ut maximalt av varje skattekrona i arbetet med att möta de utmaningar som landstinget står inför. Det handlar om att föra en ansvarsfull ekonomisk politik och att ställa krav på uppföljning av kvalitet och kostnadseffektivitet. De ideologiskt betingade privatiseringarna som den moderatstyrda alliansen nu genomför riskerar att kraftigt underminera landstingets ekonomiska ställning samtidigt som kvaliteten på vården äventyras. Socialdemokraterna vill ha valfrihet för patienterna. Den borgerliga landstingsledningen inför valfrihet för de privata vårdproducenterna.

Vi vill prioritera kvalitet och trygghet i vården genom att erbjuda en god vård till våra länsbor och vara en mönstergill arbetsgivare till våra medarbetare. Vi har valt att lyfta upp
35 punkter för ett bättre landsting bl.a. :

·       slopa barnavgifterna i vården (hör moriveringen i Radio Uppland)
·       utveckla ett starkt och sammanhållet Akademiska sjukhus och säger därför nej till ideologiskt betingade privatiseringar
·       öka stödet till den kliniska forskningen och ge särskild prioritet till forskning inom närsjukvården
·       införa att barn under 12 år reser gratis med kollektivtrafiken tillsammans med betalande vuxen
·       ställa krav på uppföljning av kvalitet och kostnadseffektivitet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar