torsdag 1 mars 2012

Landsringet kritiseras för bristerna i arbetet med jämlik vård


Jaha, vad var det vi sa? Nu när även revisorerna konstaterar fakta att Landstingets arbete mot jämlik vård inte håller måttet kanske den borgerliga alliansen är benägen att börja lyssna på Socialdemokraternas kritik att vården är ojämlik och så kommer att förbli om inget görs. 

Tyvärr är jämlik vård inte en prioriterad fråga för den borgerliga Alliansen. De har inte visat ett intresse eller förståelse för frågans betydelse och varje gång socialdemokraterna tar upp ojämlikheten i vården avfärdas problemet. Alliansen tror nämligen att mer vårdval, privatisering och konkurrens i vården kommer att öka jämlikheten. Jag kan konstatera att landstinget inte har något systematiskt arbetssätt för mer jämlik vård, alliansen har inga politiska mål som styr mot jämlik vård, det finns ingen definition av vad jämlik vård är och alliansen har infört ett ekonomiskt ersättningssystem i vården som direkt motverkar jämlik vård. Så revisorerna har helt rätt i sin kritik. Vi har krävt att i varje vårdavtal som tecknas ska krav ställas på ett systematiskt arbetssätt för jämlik vård och att det följs upp. Alliansen har avslagit våra förslag.
Läs hela rapporten här

1 kommentar:

  1. Jag är mer orolig för att ca 300 tjänster kommer att försvinna. Vårdpersonal är inte roboter. Jag har sett hur mycket de springer hela dagen och hur slitna de är. Detta medför stora säkerhetsrisker typ som när jag var inlagd. Ingen hade tid att anteckna i journalen vilket gjorde att jag fick felmedicinering som jag var allergiskr mot. Det är bara ett exempel av många på varför man måste tillägga personal och inte skära ner.
    Kram till dig Vivianne

    SvaraRadera