onsdag 28 mars 2012

Obekväm sanning om mammografin?

Nu kommer förklaringen till varför väntetiderna i mammografin blev så långa hos det privata företaget Avesina. Men uppgifterna ansågs så känsliga (detaljerade) att de retuscherades bort så att media och politikerna i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen inte fick veta sanningen.

Den som har följt landstingspolitiken vet att det för precis ett år sedan fördes en intensiv debatt om privatiseringen av mammografin i Uppsala och långa väntetider för bröstcancerpatienter.  Det visade sig vid en uppföljning att hälften av patienterna fick vänta mer än vad som var acceptabelt och avtalat med mammografiföretaget Avesina. Sex till åtta veckors väntan för patienter med remiss och misstänkt bröstcancer var snarare regel än undantag. Högst två veckor är vad medicinska specialister anser är acceptabelt.

Många förtvivlande patienter hörde av sig till mig och jag drev frågan ganska hårt efter att ha fört samtal med Bröstcancerföreningen, facken och specialister inom bröstcancervården. Detta resulterade i en häftig debatt där den borgerliga Alliansen i landstinget hävdade att jag hade fel (och skulle be om ursäkt) för om det förelåg brister i mammografin och hos Avesina så var det Landstingets eget fel (!) inte Avesinas. 

Förklaringen var att landstingets IT- system krånglat under våren på grund av en uppdatering och gjorde att Avesina inte kunde utföra de undersökningar som de ville och hade planerat. Allt ansvar lades på Landstingets IT system. Den borgerliga Alliansen gick så långt att de inte ens vill förhandla om återbetalning av ekonomisk ersättning med Avesina i frågan om bristande avtalsuppfyllelse och det faktum att mammografiföretaget inte kunde leverera det som var avtalat. Allt med hänvisning till att orsaken till problemen enkom var Landstingets IT system och att Avesina blivit ett offer för tekniska problem. 

Men nu har sanningen uppdagats. Med anledning av en revisionsrapport som gjordes framkom förra veckan att det inte alls varit krånglande IT system som varit det huvudsakliga problemet. I en kommentar skriver ansvariga för IT systemen att Avesina vägrat låta sina läkare och personal genomgå nödvändig utbildning för att lära sig hantera IT systemet. Ingen läkare på Avesina hade med andra ord kompetens att hantera den nödvändiga tekniken och när Landstinget erbjöd Avesina nödvändig utbildning vägrade Avesina skicka sina läkare på den utbildning som alla andra läkare i landstinget hade genomgått för att lära sig hantera systemet. Avesina har med andra ord självförvållat försatt sig i en situation som orsakat stora problem för patienterna. Det är den egentliga förklaringen till alla problem.

Inte nog med detta, det var först efter rejält detektivarbete som jag fick veta sanningen.  När ärendet hanterades i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen förra veckan nändes inte ett ord om detta och den rapport som presenterades var rensad från denna information. Märkligt och allvarligt. Jag måste ställa mig frågan varför mörkades denna viktiga förklaring? Är det någon som försöker skydda Avesina? Tack och lov sköts numera mammografin av ett annat företag nämligen Unilabs AB som verkar vara seriösa och värdesätter samverkan och god kommunikation i hela vårdkedjan. 

Nedan kan du läsa de delar som magiskt trollats bort eller redigerats från handlingarna som offentliggjorts.

”Under våren 2011 diskuterades samtidigt möjligheten att byta system för mammografi. Efter sommaren lades denna diskussion ned då det inte ansågs vara ett möjligt alternativ. Samtidigt med detta presenterades ett antal åtgärder som ABIS ansåg att man kunde genomföra för att förbättra situationen för personalen på Avesina. Åtgärdspaketet innehöll bl.a. utbyte av hårdvara och fortbildningsinsatser. I början av september var alla arbetsstationer utbytta och flera läkare uttalade att en förbättring kunde märkas. Att man i intervju under oktober-december uttalar sig som om ”inget påtagligt konkret har hänt” är därför förvånande.
   I rapporten skrivs också om en avtalad garanterad tillgänglighet på 97%. Det har till min kännedom aldrig definierats på vad en sådan tillgänglighetsanalys skulle baseras och det  kan därför svårligen ha överenskommits om en nivå i procent.

Handhavandefel
När ABIS i möten med Avesina har påtalat att en del i problemkomplexet sannolikt utgörs av handhavandefel har dessa uttalanden gjorts med vetskap om att ingen läkare genomgått en fullständig utbildning i de applikationer som man är hänvisade till. De flesta mammografiläkare är vana att arbeta i ett annat system varför det inte är någon självklarhet att man utan utbildning kan förvänta sig att behärska systemet till fullo. ABIS har vid ett antal tillfällen erbjudit kortare utbildningsinsatser ämnade för läkarna med vid samtliga tillfällen fått ett nekande svar, någon gång med hänvisning till att det har man inte råd att avsätta tid till.
I rapporten hänvisas också till att ”nästan all personal övergick från landstinget till Avesina vid övertagandet varför detta påstådda problem torde gälla generellt också för berörd personal inom övrig radiologi i landstinget”. Denna slutledning haltar en aning då mammografiverksamheten innan övertagande var analog sett både till bildproduktion och granskning till skillnad från den radiologiska verksamheten i övriga landstinget. Dessutom har samtliga läkare inom övrig radiologi genomgått en grundlig applikations-utbildning inför det att dagens IT-system togs idrift, vilket inte läkarna på Avesina har gjort.
Sett till ovanstånde torde det inte kunna uteslutas att en del av de problem som rapporterats hade kunna undvikas med proaktiva åtgärder såsom utbildning på individ- och/eller gruppnivå.”


2 kommentarer:

  1. Lägger detta i min Facebbok grupp: "Öppna bröstcancer centrum i Uppsala".
    Jag vet att numera finns det en s.k. Bröstcancerprocess som utreder och försöker lösa massa med problem för att göra Bröstcancer utredningar och behandlingar snabbare säkrare. Tack Vivianne för all ditt stöd förra året. Skulle det inte vara för ditt stöd så skulle jag aldrig ha gått ut i median. Kram

    SvaraRadera
  2. Jag tyckar att man bör erbjuda skadestånd till alla drabbade kvinnor, för onödig oro och plåga och för de tillkomna metastaser pga de långa väntetiderna.

    SvaraRadera