måndag 23 april 2012

Jämlik vård, ökad kvalitet och tillgänglighet är S recept för god vård.


Politik handlar om att förverkliga visioner och genomföra prioriteringar. Socialdemokraterna har ofta ställt frågan vad alliansen vill förutom att privatisera och sälja ut landstingets verksamheter. Landstingets årsredovisning för 2011 ger oss facit – det är privatiseringar av vården som är högst prioriterat. Vi socialdemokrater har ett annat recept för att möta patienternas behov och utvecklingen av en vård i världsklass. Vi vill premiera samarbete i stället för konkurrens. Vi värdesätter förebyggande hälsoinsatser framför korta och många läkarbesök. Därför väljer vi att prioritera en jämlik vård av hög kvalitet som är tillgänglig för alla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar