måndag 16 april 2012

Uppsala Närakut och akutsjukvårdens utmaningar


Den moderatstyrda landstingsledningen ljuger för att få Socialdemokraterna att framstå i dålig dager. Miriam Eriksson (KD) och Robin Kronvall (M) påstår att Socialdemokraterna vill lägga ner Uppsala närakut (UNT 13/4) och att vi i januari yrkat avslag på en ny upphandling.
Sanningen är att Socialdemokraterna argumenterade för en fortsatt satsning på närakuten och yrkade ”att upphandlingen av närakuten ska vara två år”, vilket majoriteten i styrelsen ställde sig bakom. Jag ifrågasätter alliansens förmåga att leda landstinget när den varken lyssnar på vad som sägs på styrelsemöten eller läser innantill i protokoll.
På styrelsemötet lyfte Socialdemokraterna även en diskussion om närakutens uppdrag som en del i det stora akutsjukvårdspusslet. Uppsala närakut har en bra tillgänglighet och sätter patienten i fokus men det finns fortfarande stora utmaningar som måste lösas.
I utvärderingen av närakuten framgår att ”målet med att avlasta akutmottagningarna vid Akademiska sjukhuset inte uppfyllts. För framtiden bör samarbete med övriga aktörer öka och fokus bör vara på hela vårdkedjan. Det är viktigt att ytterligare tydliggöra mål och funktion med verksamheten”. Men alliansen blundar för akutsjukvårdens komplexitet, tuffa uppdrag och svårigheten att styra patienterna till rätt vårdnivå.
Socialdemokraterna har besökt Uppsala närakut och ser många fördelar med verksamheten men det är också tydligt att lokalerna inte är ändamålsenliga. Vi vill på ett konstruktivt sätt arbeta med långsiktigt hållbara lösningar för att utveckla och förbättra närakuten ur ett patientperspektiv med fokus på kvalitet i hela akutsjukvården, alltså även stärka förutsättningarna på stora akuten och barnakuten på Akademiska.
Därför föreslog vi på mötet att styrelsen ska undersöka ”möjligheten att förbereda en funktionellt och lokalmässigt integrerad akutverksamhet mellan Uppsala närakut och akutverksamheterna vid Akademiska sjukhuset”. Detta avslog majoriteten. Det vore klädsamt om alliansen höll sig till sanningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar