torsdag 12 april 2012

Som att köpa en ny bil, ställa den i garaget och ta taxi

Nu är röntgenupphandlingen klar. I tisdags beslutade Hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott om tilldelningsbeslut (alltså att anta ett anbud) avseende röntgen. Upphandlingen har debatterats mycket under vården och hösten eftersom den varit kantad av så märkliga omständigheter. Bl.a. har Primärvården, som är den verksamhet som av den politiska majoriteten påstås behöva fler röntgentider till sina patienter, tydligt deklarerat att de är nöjda med den röntgenverksamhet som redan finns i offentlig regi på Akademiska och Lasarettet i Enköping. Samarbetet har fungerat bra och om några ytterligare pengar ska läggas ut så kanske det är rimligt att sjukhusen får dessa för att förbättra tillgängligheten ytterligare. Men istället vill majoriteten skicka patienter till någon annan trots att vi har en fullt utrustad och dyr röntgenutrustning i Landstingets ägo. Det är som att köpa en ny bil, ställa den i garaget och ta taxi, alltså ekonomiskt ganska osmart. Och den där behovsanalysen, risk- och konsekvensanalysen som jag bad om för snart ett år sedan har fortfarande inte tagits fram.

Nu har i vart fall Aleris Diagnostik AB i Upplands Väsby vunnit i priskonkurrens med tre andra företag, det vill säga billigast vinner, och får därmed ett avtal med Landstinget i Uppsala län för att utföra all typ av öppenvårdsradiologi. På andraplats hamnade MRAB i Uppsala som lagt ett anbud på ca 100 000 kr mer.

Det råder fortfarande oklarhet kring vad det egentligen är som vi upphandlat och vilka röntgentjänster vi eventuellt behöver. Men det får väl framtiden utvisa. Och det har inte heller ställts några krav på att beta av de påstådda köerna först så att det är de patienterna som ska skickas till Uppland Väsby i första hand. Nej det verkar över huvud taget vara ganska flytande vad syftet och målet med denna upphandling egentligen är. Det man med säkerhet kan säga är dock att varje patient som skickas iväg är en patient som med stor sannolikhet kunde ha fått sin röntgen i på Akademiska eller Lasarettet i Enköping om man organiserade det på rätt sätt samt att varje patient som skickas iväg innebär att de befintliga verksamheterna får dra ner i motsvarande mån eftersom de ”förlorar” en patient och en intäkt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar