tisdag 24 april 2012

Skattehöjningar, vårdköer, ineffektivitet, ojämlik vård och en visionslös politik. Kan det bli värre?


Idag på landstingsfullmäktige behandlas landstingets Årsredovisning 2011, den ger facit på hur den borgerliga Alliansen misslyckats i landstinget. Jag är väldigt oroad över det jag läser i årsredovisningen. I och för sig tillstår Erik Weiman (M) i talarstolen att vi faktiskt står inför stora utmaningar avseende ekonomin och vården, men den viktiga frågan är vad tänker han göra åt det?

En sak är säker, landstingets förvaltningar har gjort sitt yttersta för att möta de vårdbehov som finns. De anställda på Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och i Primärvården har gjort en fantastisk insats och för det ska de ha en eloge. De har genom sitt engagemang, sin kunskap och gedigna arbete bidragit till att hålla ihop vården och klara kvaliteten så att patienterna kan känna sig trygga i deras händer.

Men vad har de borgerliga allianspolitikerna med moderaterna i spetsen åstadkommit de senaste åren? Jo…

1.    De lovade bättre tillgänglighet. Men vi har under deras styre blivit sämst i landet i de nationella tillgänglighetsmätningarna som görs.
2.     De lovade att inte höja skatten. Men de höjer landstingsskatten med 30 öre vilket gör att Uppsala län kommer att ligga bland de högsta i landet. (Då ska man komma ihåg att en landstingsskattehöjning á la Erik Weiman innebär att låg och medelinkomsttagare drabbas hårt, räknat i kronor än höjd statlig skatt, och i förhållande till de skattesänkningar på nationell nivå á la Anders Borg så gynnas höginkomsttagare rejält p.g.a. minskad progressivitet i skattesystemet. Sammantaget leder detta till ökade ekonomiska klyftor mellan människor alltså allianspolitik i ett nötskal.)
3.     De lovade ökad valfrihet och privatisering. När det gäller privatisering har man lyckats men avseende valfriheten vill jag påstå att de misslyckats rejält därför den enda utökade valfriheten vi kan se är en koncentration av vårdgivare i centrala Uppsala. Kvalitet och jämlik vård har inte varit prioriterade frågor för den moderatstyrda alliansen.

Jag tycker att det är väldigt intressant att följa debatten i Uppsala Nya Tidning där till och med den borgerliga ledarsidan ifrågasätter situationen i landsting, den dåliga politiska styrningen och bristen på prioriteringar. 2011 har präglats av att landstinget tappat fart när det gäller arbetet för en jämlik vård. Situationen för personalen har varit mer ansträngd än någonsin. Förvaltningarna kämpar med ansträngd ekonomi och ökade vårdbehov. Nedläggningar av väl fungerande verksamheter har skapat en ineffektivitet genom ökad splittring och fragmentering. Konkurshot har följt vissa privata verksamheter och skapat stor oro hos länsborna. Tillgängligheten och köerna är under all kritik m.m. Listan kan görs lång.

Jag är mycket oroad över framtidens hälso- och sjukvård i vårt län och för patienternas möjligheter att få en kvalitativ, tillgänglig och jämlik vård. Jag ser inte att den borgerliga alliansen tar sitt ansvar för vården, de vårdbehov som finns eller för ekonomin och de nödvändiga prioriteringar som måste hanteras.    

Hur länge ska vanstyret få fortsätta?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar