tisdag 12 juni 2012

Privat vårdcentral kraschlandar i konkurs

Idag kom meddelandet att det danska vårdföretaget Medpro Clinic Vårdcentral AB har begärt sin verksamhet och vårdcentral i Bålsta, Håbo kommun i konkurs. Det känns hemskt att behöva säga; Vad var det vi sa! Den moderatstyrda landstingsledningen har hela tiden blundat för fakta och givit sken av att allt är under kontroll. Ansvarigt landstingsråd Erik Weiman (M) försökte så sent som för några veckor sedan påskina att länsborna i Håbo inte alls är oroade och att de är så nöjda med vårdsituationen i Bålsta. Det är beklagligt att ansvarig politiker har så dålig verklighetsförankring och man kan ju undra inom vilka andra områden som han ”befinner sin på en annan planet”.

Det kritiska läget är följande: Medpro, med 11 000 listade patienter, går i konkurs och konkursförvaltare träder in. Bålsta doktorn, med ca 5 000 listade patienter, är så överhopade med arbete att de begärt att få stoppa ytterligare listning av patienter. Enköpingshälsan har nyligen visat intresse för att öppna en filial i Bålsta, men frågan är hur många patienter de kan ta. Dessutom startar inte deras verksamhet förrän i höst.

Konkursen ställer många frågor på sin spets. 

Redan i april, efter att Skatteverket dragit tillbaka Medpros F-skattsedel, lämnade jag in en skriftlig begäran där jag krävde att Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, som har ansvaret för patienternas vård, snabbt skulle göra en behovs- och konsekvensanalys av vårdbehoven i Håbo och Bålsta för att garantera att medborgarnas vårdbehov skulle kunna tillgodoses. Jag krävde också att Hälso- och sjukvårdsstyrelsen skulle se över avtalet, utbetalningar och andra juridiska aspekter avseende vårdbeställning som gjorts för att säkra patienternas och skattebetalarnas intressen.

Jag och Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fick aldrig något tydligt svar på vilken strategi landstinget har för hur man tänker hantera frågan om en eventuell konkurs. De ekonomiska, avtalsrättsliga och juridiska aspekterna kan diskuteras. Men jag anser att den viktigaste frågan är vad som kommer att hända med patienterna och personalen nu när vårdcentralen gått i konkurs. 


Nu på torsdag sammanträder Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i ett ordinarie möte och jag kommer då att kräva att frågan tas upp igen och att styrelsen och ledamöterna får en handlingsplan på vad som kommer att ske och hur landstinget tänker garantera att patienterna får den vård de behöver.

Vad händer nu? Till och börja med kan man konstatera att landstinget har det yttersta ansvaret för att länsborna får den vård de behöver. Hur det praktiskt ska gå till är en fråga som inte har besvarats. Men nu borde i vart fall den ansvariga moderatstyrda landstingsledningen vakna upp och ta ansvar för hur verkligheten ser ut samt dra konsekvenserna av sin hysteriska privatiseringsiver som resulterat i ännu en kraschlandning. 

Läs mer på UNT eller lyssna på Radio Uppland

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar