måndag 19 augusti 2013

Landstingsledningen samlas på Wiks slott

När ska vi börja prata öppet om de verkliga utmaningarna som landstinget står inför? Den relevanta frågan kommer säkert att poppa upp i mitt huvud ett antal gånger idag och imorgon när ”topparna” i landstinget träffas vid den årliga planeringskonferensen på Wik. Tyvärr tror jag att den styrande politiska ledningen, precis som vanligt kommer sticka huvudet i sanden för de svåra frågorna och istället berömma sig själva för sin egen förträfflighet helt utan reflektion över den massiva kritik som finns och växer. Det är som vi lever i olika världar...

Politiker, tjänstemannaledning, förvaltningsdirektörer och fackliga representanter skulle här istället kunna få chansen att utbyta erfarenheter och perspektiv när det gäller de verkliga utmaningarna och diskutera möjliga vägar framåt. Långa köer i vården, personalflykt och arbetsmiljö, jämlikhet och jämställdhet i vården, social hållbarhet och förebyggande folkhälsoarbete, ägaransvaret för Akademiska sjukhuset och ordning och reda i ekonomin…jag listan är oändlig. Men så blir det nog inte. 

En av de viktigaste ingredienserna för att föra en politiskt styrd organisation framåt, särskilt en så kunskapsstyrd och komplex verksamhet som landstinget, är att bygga förtroende. Förtroende och legitimitet för politiken, för visionen och för besluten, det är nyckeln till allt. För att det ska vara möjligt krävs kontinuerlig kommunikation, dialog och förankring där verksamhetsföreträdare och tjänstemän ges chansen att möta, lyssna och prata med beslutsfattarna och politiken. Den borgerliga majoriteten har kanske en förhoppning om att Wik-dagarna ska vara precis det. Men ack så fel man kan ha om man inbillar sig att förtroende kan byggas och checkas av på några timmar en gång om året. Det säger en del om borgarnas ambitionsnivå när de dessutom skickar ut dagordningen till ett så viktigt möte, som är inplanerat ett år i förväg, på fredag eftermiddag helgen innan vi ska ses.

Jag längtar till nästa höst då vi får chansen att visa vad vi socialdemokrater går för och hur vi vill arbeta för att återuppbygga patienter och medborgarnas förtroende för vården och landstinget och arbeta för att våra anställda ska känna framtidstro, yrkesstolthet och delaktighet i sitt arbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar