måndag 2 september 2013

Prisdumpning i vården

Vi gör det för 0kr (noll!) meddelar en vårdgivare när vård ska upphandlas, var går gränsen för att vara seriös?

För att illustrera hur absurt det kan bli när ”marknaden får styra” i vården tänkte jag berätta om ett beslut som Hälso- och sjukvårdsstyrelsens (HSS) arbetsutskott fattade förra veckan. Vi skulle bestämma oss för vem som ska få uppdraget att genomföra uppsökande tandvård (en munhälso-undersökning som erbjuds en gång per år till vissa äldre, sjuka och funktionshindrade personer och utförs i deras hem). För att vinna uppdraget måste vårdgivaren/företaget gå med på vissa ”skall-krav” som ska vara uppfyllda. Sedan blir det den som påstår sig kunna göra jobbet för lägst pris som vinner och få skriva avtal med landstinget, detta brukar kallas att konkurrera med pris.
 
Tre vårdgivare hörde av sig och lade anbud (vad de ville ha betalt för att utföra tjänsten) för respektive geografiskt område. Så här blev resultatet, alltså priset som man ville ha för en munhälso-undersökning:

Vårdgivare
                Enköping  Heby       Håbo     Knivsta    Tierp       Uppsala   Älvkarleby     Östhammar
1              21 kr         1119 kr    21 kr     21 kr        1422 kr    21 kr        1983 kr          1315 kr
2              0 kr           0 kr          0 kr       0 kr          0 kr          0 kr           0 kr                0 kr
3              272 kr       634 kr      376 kr   412 kr      641 kr       280 kr      728 kr            394 kr

Är det inte ganska oseriöst att hävda att man kan göra jobbet gratis? Eller att man vill ha 1983 kr för ett vårdbesök i Älvkarleby och 21 kr för samma besök i Uppsala?
 
Anledningen till prisdumpningen är naturligtvis att företagen vill säkra rätten att få tillträde till en utsatt patientgrupp i geografiskt attraktiva områden. Gör man munhälso-undersökningen så kan man sedan utan problem hemma hos patienten övertyga honom/henne om att dessutom få utföra nödvändig tandvård (en mer avancerad tandvård som patienten kan behöva). För den nödvändiga tandvården tar företaget fullt betalt genom att fakturerar landstinget. I vissa landsting har man kunnat se att när företag som marknadsför sig med billiga munhälsoundersökningar får avtal med landstingen så skjuter istället kostnaderna för den nödvändiga tandvården i taket. Inte konstigt för vem inbillar sig att 0 kr eller 21 kr för en tandundersökning är seriöst?
 
Ur patienternas perspektiv är det olyckligt att landstinget och borgerliga politiker inte tar ett större ansvar för denna utsatta grupp patienters särskilda behov av trygghet eftersom det handlar om äldre, funktionsnedsatta och i vissa fall dementa och då passar det inte att leka affär och gå med på prisdumpning. Nu blev HSS beslut så att vårdgivare nr 2 avfärdades med hänvisning till onormalt lågt pris. Vårdgivare nr 1 vann de områden som de gav lägst pris på 21 kr och vårdgivare 3 fick nöja sig med de områden som vårdgivare 2 inte ville ha. Kan du gissa vem vårdgivare 3 är i verklighetetn? Landstingets egen Folktandvård. Det enda riktiga och bästa för patienterna hade varit att låta Folktandvården få ansvar för hela uppdraget att utföra uppsökande vård för alla patienter, särskilt med tanke på deras specifika behov, utsatta situation och vikten av kontinuitet i vården.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar