fredag 25 november 2011

Upphandling av öppenvårdsradiologi (röntgen)

Landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman (M) är väldigt upprörd över de svar som jag givit Sveriges Radio Uppland på deras frågor om upphandlingen av röntgen. Min kritik handlar om att den politiska ledningen inte gjort eller beställt någon risk- eller konsekvensanalys av beslutet att upphandla röntgen trots att jag begärt det och skriftligt reserverat mig när beslutet togs. Underlaget i ärendet täcker inte ens en halv A4 sida och svarar inte på några av de relevanta frågor som ställts. Upphandlingen och kravspecifikationen var föremål för behandling på förra arbetsutskottet (se tidigare bloggkomentar) men drogs då klokt nog tillbaka av Hälso-och sjukvårdsstyrelsens ordförande. Döm av min förvåning när ärendet kom tillbaka för behandling nu på tisdag i nästan oförändrat skick. De fackliga organisationerna och förvaltningarna i landstinget har också varit kritiska till hanteringen av upphandlings processen. Jag menar att väldigt mycket tyder på att upphandlingen är riktad som ett uppdrag åt MRAB och jag skulle bli förvånad om det slutade med att någon annan vinner upphandlingen. Vill landstingsstyrelsens ordförande ha bakgrunden och fakta i målet är det bara att lyfta på luren och prata med berörda förvaltningar, facken och läsa underlaget till beslut. Alternativet är väl att jag tids nog får delge honom och allmänheten detaljerna i processen och de obesvarade frågorna som gör att vilken reflekterande individ som helst skulle höja på ögonbrynen.  Framtiden får utvisa om mina farhågor infrias...Jag återkommer till frågan på tisdag när arbetsutskottet behandlat frågan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar