onsdag 30 november 2011

Upphandling i blindo...

Igår fattade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslut i frågan om upphandling och kravspecifikation av öppenvårdsradiologi, röntgen (egentligen en privatisering eftersom den egna verksamheten är förbjuden att lägga anbud i upphandlingen). Upphandlingen av öppenvårdsradiologin skulle jag kunna skriva en uppsats om. Problemet är att ärendet är sekretessbelagt tills protokollet justeras vilket sker 12 december. Därför vågar jag inte i detalj idag redogöra för alla frågor som jag är kritisk till i kravspecifikationen men jag kan garantera att det finns många mycket relevanta frågor som jag lyft upp och som den borgerliga majoriteten inte verkar vilja besvära sig med att reflektera över vilket är skrämmande. 

Det jag kan avslöja är att ledamöterna blev något stressade och vita i ansiktet när jag ställde konkreta frågor om alla obesvarade frågetecken och oklarheter gällande it- säkerhet, kostnader för exportering och importering av röntgenbilder, patientsäkerhet, strålsäkerhetsrisker, jourverksamhet, tillgänglighet på kvällar, natt och helger, koncernekonomisk konsekvensbeskrivning, behovsanalyser, forskning och utbildning, jäv, nedläggning av röntgen i Tierp och Östhammar, ökat underskott för Akademiska sjukhuset osv…osv…För att inte tala om frågetecknen kring vad det egentligen är som ska upphandlas och hur mycket...Det är för mig helt sanslöst att borgerliga politiker i HSS vågar ta risken att fatta beslut i ett ärende som de till fullo inte förstår innebörden av. 

Dessutom förundras jag över att den politiska majoriteten inte reflekterar över eller tar hänsyn till exempel Upplands allmänna läkarförenings, Läns- och branschrådet för radiologis, Akademiska sjukhusets, Primärvårdens och Lasarettet i Enköpings synpunkter och frågor. Var är risk- och konsekvensbeskrivningarna som jag redan i april månad yrkade på ska tas fram? 

Jag har reserverat mig mot beslutet och argumenterat för att ett bättre underlag tas fram samt att behovs- risk- och konsekvensanalys ska göras framför allt ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Men majoriteten har stängt öronen. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar