onsdag 9 november 2011

Stärk patientens valfrihet och delaktighet i vården - men inte genom etableringsfrihet för vårdföretag

Dagens Medicin uppmärksammar idag (nr 45, 9/11) frågan om vårdval inom specialistvården och där jag uttalar mig med anledning av den motion som Börje Wennberg och jag skrivit till SKL- kongressen. Jag har i många sammanhang understrukit att det är den obegränsade etableringsfriheten för privata företag som är problemet med de borgerliga valfrihetssystemen – sen att de retoriskt kallar det ”valfrihet för patienten” är vilseledande. Läs    här och    här. Vi socialdemokrater värnar valfrihet för patienten. Vi vill stärka patientens inflytande och delaktighet i vården. Men det kräver ett seriöst förbättringsarbete i vårdkedjan, förbättrad information, förbättrat bemötande men också en förstärkning av kvalitén i vården. Till Dagens Medicin sa jag att:

- Etableringsfrihet leder till en fragmentering som försvårar styrningen och kontinuiteten i vården. Den slår sönder vårdkedjor och minskar patientunderlaget till universitetssjukhuset. Det är viktigt med en stor patientvolym för att kunna bedriva forskning och utbildning. Vi behöver stimulera samverkan, samarbete och en vård som hänger ihop istället för att eftersträva konkurrens. Det här innebär att patientunderlag och resurser tas från Akademiska och flyttas över till olika privata vårdgivare. Men patientvolymen behövs på sjukhuset för att upprätthålla en bra bassjukvård vilket är en viktig förutsättning för en bra specialistsjukvård. Om patientunderlaget minskas slår man undan fötterna för forskning och utbildning. Akademiska sjukhuset behöver patientvolymen och resurserna de har idag för att kunna bedriva och utveckla en bra specialistvård även i framtiden.

Just nu pågår Sveriges Kommuner och Landstings kongress i Norrköping. SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets samtliga kommuner, landsting och regioner. Jag har äran att få vara ombud och kan därför följa och delta i förhandlingarna på nära håll. Vi kommer bl. a. att behandla 125 motioner och det inriktningsdokument som kommer att vara styrande för SKL:s verksamhet och inriktning för perioden 2012-2016. Du kan följa kongressen direkt här.

Jag kommer att argumentera för de två motioner som jag varit med och skrivit.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar