lördag 17 september 2011

UNT debatt: Fritt vårdval och fri etablering inom specialistvården?

Jag och Börje Wennberg skriver idag om fritt vårdval och etableringsfrihet för privata vårdgivare inom den specialiserade vården. Vi ser stora risker med de vägval som den borgerliga majoriteten väljer att ta. Konsekvensen av att obegränsat släppa in privata aktörer inom specialistvården är en mer ojämlik vård, patientsäkerhetsrisker, kostnader som skjuter i höjden och sabotering av forskning och utbildning vid vårt universitetssjukhus. Vi menar att landstinget mister det patient- och befolkningsansvar som vi har enligt Hälso-och sjukvårdslagen. Det finns redan idag goda möjligheter att genom upphandling låta privata utförare vara ett komplement till vår sjukhusvård. Vi menar också att det finns många andra och betydligt bättre sätt att öka patientinflytandet på än att införa fritt val och etableringsfrihet för privata.

Läs vår debattartikel på UNT 
Läs även denna debattartikel på UNT.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar