torsdag 22 september 2011

SNS har tappat allt förtroende.

Det går inte så bra för SNS...
Men jag tycker att debatten om privatiseringens konsekvenser visar näringslivets och många borgerliga politikers rätta ansikte. De är förblindade av en aggressiv övertygelse om konkurrens och fri etableringsrätt för privata som bottnar i ett ganska otäckt förakt mot den offentligtdrivna välfärden. De verkar inte mottagliga för några intellektuella argument eller vetenskapliga forskningsrapporter över huvud taget...
Torsdag:
Nu fortsätter avhoppen från Studieförbundet Näringsliv och sammhälle. Professor Olof Pettersson säger: ”Enligt min uppfattning borde det vara självklart att SNS inte begränsar en forskares yttrandefrihet. Men det har nu visat sig att den nuvarande SNS-ledningen har agerat på ett sätt som strider mot den akademiska friheten. Därför lämnar jag min anställning vid SNS”.
Flera forskare häpnar över den hätska debatten om privatiseringsne konsekvenser.
Onsdag:
Huvudredaktören för den omdebatterade rapporten ”Konkurrensens konsekvenser” och debattartikeln i DN 7 september, Laura Hartman, lämnar sitt jobb som forskningschef på SNS. Hon kunde inte bedriva sin forskning och delta i samhällsdebatten som hon ville och har istället tackat ja till ett erbjudande om en forskartjänst på Uppsala universitet. Varmt välkommen till Uppsala, Laura!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar