måndag 5 september 2011

Börjes månadsbrev

Här kommer min kollega Börje Wennbergs månadsbrev. Det är en nödvändig (och trevlig) läsning om man är intresserad av landstingsfrågor. Här är ett utdrag:

"I veckan som gick blev jag kontaktad av såväl oroade Bålstabor, anställda som fackliga företrädare som hävdade att Medpro Clinic inte betalade sina räkningar och att företaget ”hade Kronofogden efter sig”. Att för mig kontrollera om det stämmer är inte helt enkelt, men det fanns ett enkelt sätt att kolla om påståendena stämde. Har de betalat hyran för sina lokaler? Fastighetsägaren heter ju Landstinget i Uppsala län, och där har jag tämligen goda kontakter. Till min stora häpnad och förskräckelse är svaret på min fråga; NEJ! De har inte betalat någon hyra över huvud taget sedan de tog över verksamheten! Än en gång har de borgerliga bevisat att de är ideologiskt förblindade. Huvudsaken är att det är privat, resten förefaller de strunta i."

Vidare skriver han om bröstcancervården i vårt län:
"Glädjen över vår framskjutna placering delar jag, men deras konstateranden att de är på rätt väg med genom privatiseringen är obegriplig. Som den gamle mattelärare jag är räknar jag snabbt fem år bakåt i tiden och hamnar då i månadsskiftet aug/sept 2006. Mammografin privatiserades i april 2009. Det goda resultatet är alltså ett mått på kvaliteten hos den landstingsdrivna mammografin och övrig landstingdriven verksamhet på området, den som de borgerliga klankat ner på i alla möjliga tonarter sedan de tog över makten."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar