fredag 16 september 2011

”Landstinget har aldrig haft så bra ekonomi som i dag”

Veckans citat kommer från landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman i UNT idag. Jag undrar vilken världsuppfattning man har när man uttalar sig på det sättet. Att stirra på hur mycket pengar landstinget har på banken eller i tillgångar, som landstinget för övrigt är i full gång med att avyttra, säger inget om landstingets ekonomi. Likviditeten (vilket är det jag tror att Weiman menar) är ett mått på en organisations kortsiktiga betalningsförmåga.

Det vore önskvärt om ledande borgerliga politiker hade förmågan att kunna relatera till helheten och verkligheten när man uttalar sig om landstingets ekonomi, alltså landstingets ekonomi i relation till förmågan att tillmötesgå de behov som finns.

Uttalandet är stötande med hänsyn till de kostnadsanpassningar som upplevs som besparingar som Akademiska sjukhuset (minus 200 miljoner) och Primärvården (minus 20 miljoner) ska förhålla sig till. Tänk dessutom på alla anställda sköterskor som knappt får någon löneförhöjning trots hårt slit och specialistkompetens.

Jag tror varken patienter, anställda eller medborgare i övrigt delar Weimans uppfattning att Landstinget har så himla bra ekonomi….

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar