fredag 9 september 2011

Korsförhörd - tillgodoser landstinget vård på lika villkor?

Jag har idag blivit grillad och korsförhörd av två utredare från Ernst & Young som på uppdrag av landstingets revisorer ställt frågor om hur landstinget tillgodoser vård på lika villkor.

I mail från revisionschefen framgick att:
”Landstingets revisorer har beslutat att genomföra en granskning om hur landstinget tillgodoser vård på lika villkor. I landstingsplanens inledning anges att hälso- och sjukvård skall finnas lättillgänglig för invånarna och ges på lika villkor. Den övergripande frågeställningen i granskningen är hur landstinget i Uppsala län genom styrdokument, ekonomistyrning och uppföljning säkerställer att vård på lika villkor ges till länets invånare. Landstingets revisorer har uppdragit till konsultfirman Ernst & Young AB att genomföra granskningen. Gunnar Uhlin kommer att vara projektledare och  genomför granskningen  tillsammans med Klas Öberg. Ett 20-tal intervjuer kommer att genomföras med politisk ledning och tjänstemannaledning men också med förvaltningsledningar och några verksamhetsföreträdare. Granskningen kommer att genomföras under hösten och avrapporteras under november.”

Jag säger bara: Äntligen!
Äntligen någon som frågar!
Äntligen någon som problematiserar!
Äntligen någon som förstår att jämlik vård är ett krav som ska tillgodoses!
Äntligen någon som blottlägger vad vi menar med jämlik vård och hur vi styr mot jämlik vård och framför allt på vilket sätt vi följer upp att vi får en jämlik vård!

Jag måste tillstå att det var en av de mer givande och intressanta intervjuer jag blivit utsatt för på länge. Nu väntar jag otåligt på vad revisorerna kommer fram till för slutsatser…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar