onsdag 7 september 2011

Landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman (M) vill att jag ska be om ursäkt

...men mammografin blev dubbelt så dyr i privat regi

Han anser att jag ”misskrediterat den fina bröstcancervården som vi bedriver i vårt landsting […] och gjort politik av människors oro” eftersom jag begärt en granskning av mammografin som bedrivs av ett företag som haft svårt att uppfylla sitt åtagande. Åtskilliga är de förtvivlade kvinnor som hört av sig i till mig och berättat om sitt misöje med mammografin. Den rapport som landstinget gjort med anledning av mitt krav på granskning visar att närmare 60% av patienterna fick vänta över fyra veckor på undersökning under våren 2011. Helt oacceptabelt.

Den borgerliga majoriteten är snabb med att ta åt sig äran när Uppsala läns landsting är i topp för bröstcanceröverlevnad i en rapport pressenterad av Sveriges Kommuner och Landsting samt Socialstyrelsen, vårt landsting är det tredje bästa i landet när det gäller överlevnad efter böstacancer. Det Erik Weiman inte bryr sig om att reflektera över är innehållet i rapporten där det faktiskt mycket tydlighet framgår att uppföljningsperioden är 2005-2009 alltså INNAN verksamheten gick över på privat drift. Dessutom ska äran för de framgångar bröstcancervården i Uppsala län visat tillfalla alla verksamhetens medicinska personal, forskare och eldsjälar som drivit på forskningen, förbättringen av behandlingsmetoder och utvecklingen av läkemedel i samarbete mellan Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet – inte en privatiserad mammografi!  Det fina resultatet hänför sig dessutom till den tid mammografin var offentlig. Så Erik Weiman, Ismail Kamil (FP) och Anna-Karin Kolmp (KD) har helt fel när de misskrediterat den landstingsdrivna mammografin genom att påstå att den var så dålig och därför sålt den till ett privat företag.

Vad värre är att den privata verksamheten får en fördubbling av budgeten utan att ha fått ett större uppdrag. Det har således av ekonomiska skäl varit vansinnigt att privatisera. Här kommer lite siffror gällande budgeten för mammografin:

2009 innan verksamheten privatiserades var budgeten 6 706 000 kr (anslag + målrelaterad ersättning)
I april 2009 när avtal med Avesina tecknades blev budgeten 9 500 000 kr
I budgeten för 2011 har mammografin fått 15 000 000 kr

Jag kan bara föreställa mig vad den landstingsdrivna mammografin hade kunnat åstadkomma om de hade fått över 5 miljoner extra för att beta av köer och förbättra verksamheten för, men icke! Här ska privatiseras! Att det är min skyldighet som arnra vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att bevaka och följa upp den vård som vi beställer verkar Erik Weiman inte tycka är så viktigt. Han verkar inte heller lägga så mycket vikt vid att bröstcancerföreningen, de fackliga och berörda verksamheter på Akademiska också varit kritiska.

Dessutom har landstingets kloka revisorer bestämt sig för att granska bröstcancervården, vårdkedjan och mammografin. Tycker han att de också ska be om ursäkt? För den som vill läsa mer är det bara att googla på Avesina så hittar man en hel del…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar