onsdag 28 september 2011

Vårdköer och missad kömiljard...

...som man bäddar får man ligga!

I veckan har det framställts i media som om Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping inte klarat av operationsköerna i vården och att Landstinget i Uppsala län därför kan förlora ersättning inom den statliga kömiljarden. Det är en vinklad och orättvis bild av verkligheten.

Se UNT 27 september på sidan 8, samt Radio Uppland här.  SVT Uppland hade igår en mer nyanserad bild av verkligheten. Titta här på nyheterna där jag intervjuas.

Den politiska majoriteten tar tillfället iakt och använder köerna som ett argument för att bana väg för privata vårdgivare och låter Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping stå som syndabockar. Båda sjukhusen har klarat av sitt uppdrag. De har producerat så mycket vård som Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beställt av dem och lite mer därtill. Sjukhusen har rationaliserat, omorganiserat anställt mer personal och gjort vad de kan för att möta befolkningens behov av vård. Personalen har jobbat intensivt för att hinna med så mycket som möjligt utifrån de förutsättningar de fått. Elisabetsjukhuset, ägt av Aleris, har dessutom på ett tacksamt sätt varit ett bra komplement och genomfört ett stort antal operationer.
  
Ansvaret för operationsköerna ligger istället på Hälso- och sjukvårdsstyrelsen som är beställare och finansiär av vården. Det är styrelsen som varit för snål och beställt för lite vård. Uppräkningen för sjukhusen har varit 0.75 trots vi vet att demografiska och befolkningsutvecklingen ökat med över 1.5 procent. Styrelsen har dessutom satt ett ekonomiskt tak för hur mycket vården får kosta och därmed begränsat antalet operationer. Akademiska har idag ett underskott på 200 miljoner som de måste ta itu med. Varför skulle de då börja genomför ofinansierade operationer? Det skulle ju vara ekonomiskt oansvarigt! De som kommer att lida mest för att Hälso- och sjukvårdsstyrelsen snålat är patienterna som får vänta oförsvarligt länge på vård. Det är oacceptabelt. Visst kan en kortsiktig lösning vara att upphandla privata företag för att klara de akuta köerna, men det kommer att bli onödigt dyrt för landstinget och löser inte det egentliga problemet.

Jag anser att Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska arbeta på ett annat sätt. Vi måste göra långsiktiga och realistiska behovsanalyser utifrån patient- och befolkningsperspektiv och lägga korrekta beställningar av vård. Vi måste förbättra dialogen med sjukhusen och i ett tidigt skede ge dem ekonomiska förutsättningar att klara de vårdbehov som finns. Om Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping får i uppdrag att gör ytterligare ett antal operationer så skulle köerna vara näst intill obefintliga men en sådan beställning har inte gjorts från styrelsen.
  
Det är tydligt att pengarna inte följer patienternas behov av vård. Därför blir det patetiskt när borgerliga politiker dessutom hävdar att landstingets ekonomi aldrig varit så bra som idag!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar