torsdag 1 december 2011

Regisserat beslutsunderlag?

I måndags kväll, efter att jag lagt barnen och plockat undan hemma, satte jag mig framför jobbdatorn för att gå igenom ett antal mail. Det kom att kosta mig min sinnesro och slutade med att jag var så upprörd (rent ut sagt förbannat arg) att jag hade svårt att somna. Inte ont anande öppnade jag ett dokument som jag nyligen fått vetskap om existerade och begärt att få läsa, eftersom det berör den mycket viktiga frågan om vårdval och etableringsfrihet för vårdföretag inom specialistvården. Handlingen hade inkommit i maj men klassats som arbetsmaterial och inte presenterats för den politiska oppositionen när beslutet om vårdval i specialistvården behandlades och beslutades 18 april av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Det visade sig att handlingen var en intern skrivelse från berörda verksamheter och skulle utgöra underlag för beslut. I dokumentet påtalades tydligt allvarliga risker och konsekvenser med att införa vårdval inom området ögonsjukdomar. I skrivelsen används begrepp som:

”miniminivå för att upprätthålla adekvat utbildning”
”kommer att få betydande negativa konsekvenser för att upprätthålla
standard och patientsäkerhet”
”kataraktkirurgin utgör en mycket viktig källa till kirurgisk träning”
”förutsättning för att bibehålla högspecialiserad kirurgi”
”påtaglig konsekvens för att kunna bibehålla operativa ingrepp under
jourtid”
”då förlorar vi de intäkter som dagens läge genereras i och med riks- och
regionpatienter”
”hamnar under den kritiska nivån som är nödvändig för att bedriva
högkvalitativ ögonsjukvård”
”för att bibehålla möjlighet till utbildning är det nödvändigt att en
betydande volym säkerställs inom ramen för ögonklinikens verksamhet” osv…

För en utomstående kan detta tyckas vara ”bara massa ord” men jag kan försäkra er: hade detta dokument presenterats i sin helhet och ocensurerat som underlag för beslut så undrar jag om det varit möjligt att genomdriva beslutet om vårdval inom gråstarr och ögonbottenfotografering. Och antagligen är det just därför som handlingen som omfattar 1,5 A4 sida risk- och konsekvensbeskrivning undanhölls den politiska oppositionen och allmänheten. Det är först när journalister på UNT i fredags efterfrågade handlingen och krävde att få ta del av den som jag (2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen och gruppledare för oppositionen) får kännedom om dess existens. Den befogade frågan som varje reflekterande individ ställer sig är av vilken anledning valde man att inte anförtro alla styrelsens ledamöter denna viktiga information. Jag kan bara komma på ett enda svar: Så går det till i vårt landsting när den borgerliga politiska majoriteten inte klarar av att argumentera för sina egna förslag utan undanhåller relevant och viktig information bara för att till varje pris få igenom sin vilja.

Detta är exakt samma historia som när mammografin skulle privatiseras och en mycket kritisk risk- och konsekvensanalys lämnades in från verksamheterna för att utgöra underlag för beslut men var mystiskt försvunnen och dök upp först efter att beslutet var klubbat. I ytterligare ett fall, beslutet om upphandling av öppenvårdsradiologi som togs i tisdags och som jag kommenterade igår har en liknande historia uppdagats. Tre dagar innan styrelsen fattade beslut om upphandling av radiologi den 18 april skickades en konsekvensbeskrivning från berörd verksamhet och divission på sjukhuset in men den fick jag läsa först sex månader senare i oktober. Som om det inte vore nog. Den 12 december kommer den borgerliga majoriteten att driva igenom ett beslut om införande av vårdval och etableringsfrihet för vårdföretag inom operation primär höft- och knäledskirurgi. Man kan ju undra hur mycket information i form av risker och konsekvenser som undanhålls inför det beslutet. Jag har bla fått veta att det har hållits ett möte med berörda verksamheter där de varnat och tydligt beskrivit riskerna med förslaget. Oppositionen var inte välkomna på det informations- och dialogmötet, antagligen för att det blir farligt om vi får höra sanningen. Nu överväger jag allvarligt att vi ska anordna våra egna dialogmöten och underlag inför kommande beslut.

Jag kan bara konstatera att detta är en mycket olycklig utveckling som skadar den politiska kulturen och dialogen allvarligt. Ska jag som folkvald och beslutsfattare behöva tåla att beslutsunderlag undanhålls? Hur sjutton ska jag kunna ta ansvar för de beslut som jag medverkar i om jag inte har full insyn i underlaget till beslut? Nu vet ni i alla fall under vilka förutsättningar oppositionen får arbeta. Att den styrande politiska majoriteten varit helt ovetandes om dess kritiska dokument förefaller mycket osannorlikt och skulle i så fall göra situationen ännu mer allvarlig för då har INGEN politiker haft korrekt underlag och information innan beslutet togs. Från tjänstemannahåll har jag blivit försäkrad om att detta inte kommer att upprepas och att man beklagar situationen som uppståt. Det uppskattar jag. Men jag menar att det är den styrande politiska majoriteten som måste ta ansvar för vilket underlaget till beslut som framställs till styrelsen.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar