torsdag 1 december 2011

Anders Knape (M) ifrågasätter min demokratisyn


Ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting Anders Knape frågar i en debattartikel i Dagens Samhälle idag: ”Vilken demokratisyn står Vivianne Macdisi (S) för när hon i Dagens Samhälle hävdar att SKL:s kongress var odemokratisk med motivet att hennes motion inte bifölls?” med hänvisning till en artikel jag skrev den 15 november. Jag har berört frågan i tidigare blogginlägg men tror att jag ska ta mig tid att svara honom på hans fråga… fortsättning följer…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar