onsdag 7 december 2011

Moderaterna lägger ner arbetslinjen

På Arlanda arbetar ungefär 14.000 personer. Alla dessa måste på något sätt ta sig till sin arbetsplats. Knappast någon kan gå eller cykla som till många andra arbetsplatser. Återstår att åka bil eller välja någon form av kollektivtrafik. Från den 1 jan 2012 har Landstinget i Uppsala län hela ansvaret för kollektivtrafiken i vårt län. Vid landstingsfullmäktiges sammanträde för två veckor sedan fastställdes trafikförsörjnings-planen för 2012, och där ingick bland annat beslutet att lägga ner linje 801 i december 2012. Och gissa vilket motiv som angavs, jo följande: ”för att skapa förutsättningar för kommersiell busstrafik”. Det har uppfattats som en mycket olycklig och negativ signal att det första beslut som landstinget i sin nya roll tar är att lägga ner en av de mest utnyttjade busslinjerna, linje 801. Eftersom de främst är arbetspendlare som åker med 801:an så kan linjen med fog kallas för en arbetslinje. Slutsatsen blir följaktligen att moderaterna (och övriga borgare) lägger ner arbetslinjen! Så skriver Börje Wennberg i sitt månadsbrev som du kan läsa här.

Vi från Socialdemokraterna tycker att beslutet är så vansinnigt att vi dragit igång en namninsamling för att rädda 801. Och det har visat sig att intresset är stort från flera håll att visa de borgerliga politikerna att de har fel. Har du inte skrivit under än så gör det nu! 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar