torsdag 12 januari 2012

Primärvården hoppar av primärvårdsutredning

Igår skrev UNT ”Ny förvaltning får hård kritik” med anledning av den översyn av primärvården som har diskuterats under hösten. Initialt tyckte jag att detta var en mycket spännande utveckling där vi i politiken tillsammans med verksamhetsföreträdarna skulle få en möjlighet att tillsammans diskutera framtidens primärvård. Vad är bäst för patienterna? Hur förbättrar vi flödena i vården? Men tyvärr har alla förhoppningar och möjligheter grusats. Framförallt ställer jag mig mycket kritisk till att befolknings- och patientperspektivet lyser med sin frånvaro i den primärvårdsrapport som tagits fram och ska behandlas av landstingsstyrelsen. Tyvärr har hela frågan reducerats till att bli en ren organisationsfråga med ett producentperspektiv i fokus med enda syfte att skapa ”konkurrensneutralitet” så att inga privata vårdgivare ska känna sig förfördelade, inget om vilka konsekvenser förslagen får för patienterna.

Det är dessutom mycket alarmerande att Primärvården (offentligt drivna) valde att hoppa av översynen i höstas och inte har deltagit med sitt kunnande och sina erfarenheter. Jag kan inte tolka det som något annat än en rejäl misstroendeförklaring av översynen och processarbetet från verksamhetens sida. Det är alarmerande och sänder signalen att det finns allvarliga brister i primärvårdsöversynen som borde tagits på större allvar.

De borgerliga politikernas fixering vid ”konkurrensneutralitet” handlar egentligen om att göra landstinget till en marknadsplats och vården till en handelsvara. Tyvärr tror jag att det i ett längre perspektiv kommer att orsaka stor skada. Begrepp som samverkan, vårdkedja, kvalitetsuppföljning, barnperspektiv eller vårdbehov finns över huvud taget inte med i översynen.

Jag kan inte annat än att beklaga att den borgerliga ambitionen med primärvården inte sträcker sig längre än till ”konkurrensneutralitet”. Och därför är det inte så svårt att förstå varför Primärvården hoppade av primärvårdsöversynen. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar