fredag 13 januari 2012

Primärvården ska få mer pengar efter dom i Uppsala Tingsrätt

“Pacta sunt servanda” betyder att avtal ska hållas och är en av grunderna i juridiken.

Under hösten pågick en domstolstvist där en privat vaccinationsfirma stämt Landstinget i Uppsala län. Anledningen var att politikerna i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutat om att halvera ersättningen för vaccinering mot influensa och pneumokocker, ”stickavgiften” sänktes från 150 till 75 kr under gällande avtalstid. Landstinget hade räknat med att det skulle innebära en besparing på 3 miljoner kronor. Det privata företaget accepterade inte den ensidiga ändringen från landstinget och gick till domstol.

Domstolen var väldigt tydlig i sitt avgörande där de skriver: ”Det är utrett att den huvudsakliga anledningen till vägran att betala ut avtalade ersättningar varit önskan att spara pengar. Landstingets agerande framstår som ett flagrant avtalsbrott.” Det var ord och inga visor...Felet kan bara lastas politiken och Hälso- och sjukvårdsstyrelsen som inte tagit reda på vad som gällde innan beslutet togs att ändra stickavgiften.
Nu har de privata vaccinatörerna fått den rätta ersättningen (på några hundra tusen...) men kvarstår gör utbetalningen till den offentliga Primärvården. Jag har hela tiden varit mycket tydlig med att Primärvården naturligtvis också ska få samma ersättning, allt annat vore mycket orimligt och skulle strida mot den ”konkurrensneutralitet” som de borgerliga så gärna åberopar. Och glädjande nog verkar Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Miriam Eriksson (KD) vara överrens med mig. Därför kommer Primärvården att få de extrapengar som de rätteligen ska ha med anledning av tingsrättens domslut.

Avtal ska hållas även de avtal som finns med den egna landstingsdrivna verksamheten. Men uppenbarligen är det de privata som är duktigast på att kräva sin rätt. De offentliga verksamheterna ägs ju av medborgarna genom politikerna och politikerna gör som de vill och kan alltid tvinga verksamheten att med kort varsel få ändrade förutsättningar. Här gäller inte civilrätten och verksamheten Primärvården eller Akademiska sjukhuset kan inte dra landstinget inför domstol eller hota med att sluta utföra vård, det kan privata göra. Det är därför som ”konkurrensneutralitet” endast är en falsk illusion som aldrig på riktigt kan uppnås i hälso- och sjukvården.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar