söndag 8 januari 2012

Tandläkarbarn

Läs gärna dagens debattartikel i UNT som jag och Marlene skrivit: 
Släpp in tandvården i skolan.
Jag är tandläkarbarn. Många brukar känna obehag när de kommer in i väntrummet hos en tandläkare. Jag är lite udda för jag känner mig faktiskt hemma när ”tandläkarlukten” möter mig i dörren. Anledningen är att jag så starkt associerar den med min älskade pappa Samir Elmakdisi. Han gick bort i hudcancer 1999 men var verksam som tandläkare fram till 1998. Han trivdes verkligen med sitt jobb som tandläkare på folktandvården i landstinget och ”tandläkarprat” blev en naturlig företeelse hemma hos oss. Han ville verkligen förbättra människors tandhälsa och var särskilt engagerad i barns situation och tandläkarrädda patienter. Han brukade säga ”Jag ska åka tillbaka till Syrien och öppna en klinik som ger avgiftsfri tandvård till alla barn och unga!” En god och avgiftsfri vård för alla barn och unga var något som pappa tyckte skulle vara självklart. Tyvärr fick han aldrig chansen att förverkliga sin dröm. 

Det känns därför naturligt och viktigt för mig att bära vidare engagemanget för barn och ungas tandhälsa i mitt uppdrag som landstingsråd. Jag har tillsammans med kommunalrådet Marlene Burwick velat understryka vikten av att landstinget och skolorna i kommunen gör gemensam sak i samarbetet med att förbättra tandhälsan för unga. Att grundlägga goda matvanor och bra tandstatus i tidig ålder är en nyckel till en mer jämlik hälsa för alla barn. Skillnaderna i tandstatus och hälsa mellan barn från olika socioekonomiska miljöer är stora, vilket tyder på att det behövs krafttag från samhällets sida. Vi vill sätta ett särskilt fokus på vikten av att folktandvården släpps in i skolorna och bereds tid att arbeta med de ungas tandhälsa. Sambandet mellan socioekonomisk status och förekomsten av karies är starkt. Kariesskador är mer än dubbelt så vanliga hos barn i de mest utsatta områdena jämfört med barn i socioekonomiskt starka områden. Tandhälsan hos barn och ungdomar är alltså en klassfråga.

                 
                                    Pappa Samir                                         Foto: Claudio Bresciani/SCANPIX

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar