måndag 3 oktober 2011

Är psykiatrivården på Akademiska värd lika mycket som på Närpsykiatri AB?

I ett nyhetsreportage på Radio Uppland i förmiddags bekräftas att i Uppsala län har psykiatrivården blivit sju miljoner kronor dyrare än vad som är budgeterat för 2011. Vårdkrävande patienter, många hyrläkare och nordupplänningar som stannar kvar i Uppsala är några av orsakerna.

Jag vill kommentera det faktum att Psykiatridivisionen vid Akademiska sjukhuset har fått försämrade ekonomiska förutsättningar i och med den upphandling som gjordes 2011-01-01 av den psykiatriska öppenvården i Norduppland.

Uppdraget att behandla patienter från Norduppland och Heby har lyfts ut och överflyttats till vårdbolaget Närpsykiatri AB och även den ekonomiska ersättningen för patienterna har flyttats över. Enligt uppgift fortsätter dock patienterna från Norduppland och Heby att välja och söka sig till Akademiska sjukhuset men sjukhuset får ingen ersättning från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen för de patienterna. Istället har hela budgeten givits till Närpsykiatri AB.

Det här rimmar mycket illa ur ett patientperspektiv. Jag anser att politiken ska främja och bejaka kontinuitet i vården eftersom det är så viktigt, särskilt för psykiatripatienterna. Men hur i hela fridens namn har man tänkt när man skriver avtal med en privat leverantör utan att teckna övergångsregler som gör att pengarna följer patienten när de har behandlats på Akademiska och patienten väljer att fullfölja sin behandling där. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen borde ha sett till att den ekonomiska ersättningen följer patienten innan avtalet med den privata entreprenören skrevs. Det värsta är att verksamhetsföreträdare varnade för att det här skulle bli konsekvensen. Och nu blev det precis som de förutspått.

Enligt avtalet ska alla patienter hänvisas till företaget Närpsykiatri AB, även patienter som påbörjat en behandling. Men i verkligheten har patienten rätt att välja var de vill gå och många patienter väljer Akademiska. Nu har Akademiska fått en omöjlig uppgift eftersom vårdvalet innebär att om patienten väljer sjukhuset så måste de behandla patienten utan ersättning.

Akademiska har tagit ett stort ansvar för psykiatripatienterna eftersom de månar om patienternas hälsa och trygghet och tar emot alla patient som vill få behandling. När ska den politiska majoriteten ta sitt ansvar och rätta till den ekonomiska orättvisan som de ställt till med? Varför är inte den vård som ges på Akademiska värd lika mycket som den vård som vårdbolaget Närpsykiatri AB ger? Spelar psykiatripatienternas vårdval ingen roll? 

Jag kommer att lyfta upp frågan på Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och kräva att pengarna följer patienten.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar