torsdag 27 oktober 2011

Vill moderatmajoriteten ha en vård som är jämlik och behovsstyrd?

Gottsunda vårdcentral kämpar i motvind och har drabbats hårt av det ekonomiska ersättningssystem för vård som den moderatstyrda landstingsledningen drivit igenom. Ersättning ges inte för vårdtyngd, socioekonomi eller geografiskt områdesansvar. Det tycker vi och många med oss är fel. Vi är nästan ensamma i Sverige med att ha en så orättvis ersättning till vårdcentralerna. Konsekvensen blir att vårdcentraler i socioekonomiskt svaga områden får svårt att ta hand om sina patienter som ofta har de största vårdbehoven. Hälso- och sjukvården blir orättvis och ännu mer ojämlik. Det skapar också ett stort lidande för de drabbade patienterna och är ur ett samhällsekonomiskt perspektiv helt fel eftersom patienterna inte får den hjälp de behöver för att bli friska, komma tillbaks till arbete, ta han om sin familj och leva ett gott liv.

Vi vet att personalen på Gottsunda vårdcentral gör ett fantastiskt arbete utifrån de dåliga förutsättningar som de fått. Personalen är engagerad, kunnig, erfaren och arbetar sjukdomsförebyggande. De samarbetar med andra samhällsaktörer som kommun, familjecentraler och ungdomsmottagning för att möta sina patienter på bästa sätt. Vi menar att den extra tid och det tunga arbete som Gottsunda vårdcentral och dess personal lägger ner för att möta vårdbehoven hos sina patienter är oerhört värdefullt och ska löna sig.

Landstinget i Uppsala län och den moderatstyrda majoriteten står inför två alternativ. Antingen kommer vårdcentraler i utsatta områden i framtiden att tvingas stänga, som har blivit konsekvensen i Stockholm, eller så gör vi som i t.ex. Göteborg och ger extra resurser för vårdtyngd och socioekonomi så att verksamheten istället kan utvecklas och möta befolkningens vårdbehov. Då sätter vi patienten i centrum och ökar kvaliteten och jämlikheten i vården. Vi tycker valet är lätt men vad tycker den moderatstyrda majoriteten?

Detta skriver jag, Börje Wennberg och Johnny Svahn på UNT insändarsidan idag.

Läs om och lyssna på radiodebatten om Gottsunda vårdcentral på Radio Uppland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar