tisdag 25 oktober 2011

Sprututbyte är på tapeten igen.

Med en hes och förkyld röst debatterade jag i Radio Uppland idag med Miriam Eriksson (KD) frågan om sprututbyte som en del av insatserna för att minska smittspridning och förebygga missbruk.   

Frågan om att tillåta sprututbyte är både svår och komplex, den är laddad och i många delar kontroversiell. Men mitt ställningstagande bygger jag på den vetenskap och beprövad erfarenhet som finns samt på alla tunga instanser t.ex. WHO, Röda Korset, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och folkhälsoinstitutet, som ställer sig positiva i frågan. 

Målet med sprututbyte är enligt socialstyrelsen att förebygga smittspridning samt motivera och hjälpa missbrukaren att söka vård och behandling inom hälso- och sjukvården. Jobbar landstinget på rätt sätt kan det bygga ett förtroende som får missbrukaren att komma ur sitt beroende.

För mig är det viktigt och önskvärt att vi lyfter blicken från att låta politisk ideologi och moraliserande styra och istället lyssna till den kunskap, evidens och erfarenhet som finns på området. Sprututbyte är inte en narkotikapolitisk åtgärd utan en hälsopolitisk och förebyggande insatts. Fokus måste alltid vara att hjälpa missbrukaren till ett värdigt och drogfritt liv. Hälso- och sjukvårdslagen föreskriver ett ansvar att bota, lindra och trösta. Ur det perspektivet är varje åtgärd som kan hjälpa missbrukaren att komma ur misbruk och minska det personliga lidandet positivt. Därutöver finns stora samhällsekonomiska vinster att göra.

Införandet av sprututbyte ska inte ses som ett första steg mot en liberalisering eller legalisering av narkotikamissbruk. Det kommer jag aldrig att medverka till. Detta är istället en hälsopolitisk åtgärd.

Det är viktigt att understryka att sprututbyte endast kan vara en del av en bredare verksamhet och vårdapparat som måste fungera för att sprututbyte ska vara aktuellt. Socialstyrelsens krav på samverkan mellan olika verksamheter samt erbjudande av samtalskontakt, hjälp med avgiftning, vård, behandling, eftervård och stöd är förutsättningar som måste fungera för att ett landsting ska få tillstånd att bedriva sprututbyte.

Personer under 20 år kommer inte vara aktuella för att delta i ett sprututbytesprogram utan omfattas av den särskilda missbruksvård som finns för barn och unga.

Läs mer om sprututbyte på socialstyrelsens hemsida.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar