onsdag 19 oktober 2011

Socialminister Hägglund fick höra vad jag tycker


Idag har landstinget i Uppsala län gästats av Socialdepartementet och Socialministern Göran Hägglund. Syftet var att föra en dialog med oss (landstingsdirektören och tjänstemannaledningen, företrädare för Akademiska sjukhuset samt politiska majoriteten och oppositionen) om utmaningarna i hälso- och sjukvården samt regeringens vårdreformer under den närmsta tiden. Det blev en diskussion om etablerings- och valfrihet inom specialistvården, vårdgarantin och kömiljarden samt psykiatrins utmaningar mm..

Jag brukar inte vara blyg av mig när jag får chansen att påverka de som har det störta ansvaret och den största makten att forma förutsättningarna för hälso- och sjukvården. Och här hade jag nu en trevlig och lyssnande socialminister + socialdepartementets främsta tjänstemän framför mig. Då är det bara att ge järnet, ställa frågorna och säga vad jag tycker (på ett trevligt sätt naturligtvis) och det gjorde jag.  

   Hur ska landstinget kunna säkra forskningen och utbildningen när etableringsfriheten inom specialistvården leder till fragmentering och minskade patientvolymer?

   Hur garanterar vi bassjukvården som är en förutsättning för att specialistsjukvården ska kunna bedrivas på ett kvalitativt och patientsäkert sätt?

   Hur ska vi garantera läkar- och specialistutbildningarnas kvalitet och antal platser när det blir fler och mindre privata vårdgivare som tar vårdproduktion från våra sjukhus?
Vem tar ansvar för examinationsrätten?

   Hur ska samverkan och samarbete i sjukvården värderas och ersättas och vilka konsekvenser får retoriken om konkurrens och privatisering för betydelse för landstingens ansvar enligt lag, att samordna vården och främja samarbete och sammanhängande vårdkedjor?

   Varför måste universitetssjukhusen tävla med alla andra om kömiljarnde när universitetssjukhusen har ett helt annat och mycket mer komplext uppdrag att ta hänsyn till, kan inte tillgängligheten stimuleras på ett annat bättre sätt?

   Hur ser Socialdepartementet på undanträngningseffekter pga. kömiljarden?

   Varför har socialdepartementet och regeringen inte valt att titta på hela vårdkedjan och vårdprocessen för att förbättra tillgängligheten inom kömiljardsystemet?

   Vad gör regeringen och Socialdepartementet för att öka jämlikheten och Hälso- och sjukvårdslagens krav på vård efter behov?

OSV…

Jag kan säga att jag blev imponerad av Socialministerns mycket goda tonläge och intresse för att diskutera frågorna som kom upp. Vi tycker inte lika politiskt men jag fick i alla fall chansen att säga vad jag tycker och han och hans stab lyssnade och kommenterade. Det uppskattar jag. Framför allt visade han sig värdesätta dialog och var en mycket trevlig och humoristisk person. 

Därför förstår jag inte varför Kristdemokraterna i Uppsala väljer att driva på om att byta ut en synnerligen sympatisk och kunnig partiledare. Men det är väl Livets ord och den kristna högen i Uppsala som inte är nöjd med att de inte har fått tillräckligt mycket att säga till om, antar jag. Men Kristdemokraterna får gärna gå den kristna högern till mötes för det skulle definitivt skapa utrymme för en ny regering efter nästa val! J


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar