torsdag 27 oktober 2011

Erik Weimans (M) passivitet saboterar ett regionsamarbete för Uppsala län och äventyrar framtiden för Akademiska sjukhuset

Min partikollega Agneta Gille, riksdagsledamot, uttryckte igår eftermiddag på Facebook att hon är ”djupt oroad över hur borgarna hanterar Regionfrågan i Uppsala län”.

Min kommentar på Facebook igår kväll till Agneta var ”Katastrof! Om man inte tycker något, inte gör något eller vill något, vad är då poängen med att vara landstingsstyrelsens ordförande i vårt landsting? Regionfrågan har blivit ett skepp där kapten och besättningen ligger och sover mitt i en storm! Ta rodret och styr! Nu måste S peka med hela handen om inte Uppsala län och Akademiska ska hamna utanför!”

Och så illa är det! Men Socialdemokraterna vägrar stå och se på medan moderaternas passivitet kör våra chanser till ett regionsamarbete i botten och därmed äventyrar Akademiska sjukhusets framtid och hälso- och sjukvårdens utveckling. Problemet är att vi inte har makten i vårt landsting och kan inte styra över hur vårt landsting ska agerande i frågan.  

Börje Wennberg landstingsråd och 2:e vice ordförande i Landstingsstyrelsen har de senaste åren gjort sitt yttersta genom att aktivt bygga broar mellan olika landsting, deltagit i samtal, rest runt i Mellansverige, deltagit i formella och informella samtal med partivänner och borgerliga företrädare. Men vad hjälper det när landstingsstyrelsens ordförande och högsta politiker i Landstinget i Uppsala län Erik Weiman vägrar ta på sig ledartröjan?

Nu har vi socialdemokrater i Uppsala län fått nog och bestämt oss för att vi måste gå vidare och arbeta för en Mälardalsregion mellan Örebro, Sörmlands, Uppsala och Västmanlands län. Vi från Uppsala hade önskat att vi även skulle lyckas inkludera Dalarna och Gävleborg men det verkar tyvärr inte vara möjligt som läget ser ut idag.

Regionfrågan är oerhört viktig och avgörande för utvecklingen av vår region. Nu måste vi sätta fart. Moderaternas passiva kan komma att sänka oss och tyvärr verkar de inte förstå vilken skada det kan orsaka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar