måndag 31 oktober 2011

Vårt budgetförslag

Trygghet, rättvisa och utveckling - högre ambitioner för landstinget

Så heter Socialdemokraterna i landstingets alternativ till plan och budget för 2012-2014, där markerar vi de frågor där vi har andra förslag till lösningar än den moderatstyrda landstingsmajoriteten.
Socialdemokraterna vill:

• slopa barnavgifterna i vården samt halvera patientavgifterna för den förebyggande vården

• utveckla ett nytt ersättningssystem inom primärvården där mätningar av beräknad vårdtyngd och förväntad ohälsa på grund av socio¬ekonomiska faktorer ingår som viktiga faktorer

• utveckla akutsjukvården. En väg in i ett samlat akutcentrum med flera spår. Patienter bör tas emot på ett ställe oberoende av ålder och åkomma.

• inrätta en sjuksköterskebaserad verksamhet där invånare över 75 år inbjuds till en årlig hälsokontroll

• att alla medarbetare med deltidstjänst ska erbjudas en heltidstjänst

• att kollektivtrafiktaxorna ska utformas flexibelt, så att fördubblingsmålet kan nås och grupper som ungdomar och låginkomsttagare inte drabbas.

Läs hela vår budget här: 
- högre ambitioner för landstinget


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar